Regjeringens planer om konstitusjonelle endringer for å definere ‘office of profit’

0
12

Av
Anubhuti Vishnoi, ET Bureau|Sep 16, 2019, 07.47 ER IST0Comments
BCCLlovforslaget søker også å definere begreper som ‘lønn’, ‘ytelser’ og ‘kompenserende kvote” for å minimere omfanget for tvetydighet.NEW DELHI: Sentrum vurderer en konstitusjonell endring for å definere begrepet “office of profit” og er unntatt kategorier.

Utkast til endring foreslår å unnta rådgivere oppnevnt av Sentrum eller stater og de som er utpekt til å ivareta lovgivende funksjoner som leder av opposisjonen, administrerende pisker, etc fra inhabilitet knyttet til ‘office of profit’.

Interdepartemental konsultasjoner har begynt å endre Artikler 102 og 191 i Grunnloven.

Den foreslåtte endringen søker å definere ‘office of profit” som et hvilket som helst office under kontroll av Unionens regjering eller statlige myndigheter om ikke lønn eller godtgjørelse for slik office er betalt ut av dem fra offentlig inntekt; noen/organisasjon som kan være helt eller delvis eid av staten eller statlige myndigheter og betaler lønn eller godtgjørelse for innehaveren av et slikt kontor er også inkludert i den foreslåtte definisjon; alle office-som i sin beboer/abonnent er i stand til å utøve utøvende makt er delegert av regjeringen, herunder utbetaling av midler, land tildeling, utstedelse av lisens eller tillatelse, å gjøre offentlige avtaler eller å gi tjenester av “den betydelige natur”, som kan være lovgivende, dømmende eller kvasi-judisielle.

Lovforslaget foreslår å ta i klare definisjoner med endringsforslag til punkt 1 bokstav a) i Artikkel 102 som omhandler habilitet.

Mens dagens klausuler si at en Union minister eller en tilstand statsråd skal ikke anses som et kontor for profitt, endring foreslår å inkludere disse holder et rådgivende organ for Unionen eller stat, eller en office-holderen i Stortinget eller state legislature.

Et kontor i Stortinget eller state legislature betyr kontorer som er direkte forbundet med utslipp av lovgivende funksjoner — for eksempel kontoret til leder av opposisjonen, nestleder i et parti, administrerende pisker, deputy chief pisker og så videre.

Lovforslaget søker også å definere begreper som ‘lønn’, ‘ytelser’ og ‘kompenserende kvote” for å minimere omfanget for tvetydighet.

Dersom innehaveren av et kontor som er berettiget til å tegne en lønn/godtgjørelse, vil det bli sett på som et kontor av overskudd ‘, uavhengig av om han faktisk får det’. Endringen foreslås å definere ‘lønn’ som lønn eller omfanget av lønn knyttet til den office hvorvidt en slik lønn er trukket. Godtgjørelse’ vil innebære noen økonomisk gevinst i samsvar med status og ansvar knyttet til kontoret, men skal ikke omfatte utgifter på ansatte og infrastruktur for å kjøre office”.

Tilsvarende endringer er foreslått til Artikkel 191 av Grunnloven som godt. Loven departementet er også av den oppfatning at ‘kontorer resultat’ nå styrt av Parlamentet (Forebygging av Diskvalifikasjon) Act, 1959, eller av tilsvarende tilstand av lov skal ikke forstyrres og nødvendige bestemmelsene i Artikkel 102 og 191 har derfor blitt innarbeidet.